Konsernrapportering i tilnærmet sanntid

Automatisk konsolidering

-Vi anvender programmet Konsolidering, ved utarbeidelse av konsernregnskap. Ved hjelp av en API nøkkel mot Tripletex som gir automatiske elimineringer, bidrar den til at man effektivt får pålitelige konsernrapporter i tilnærmet sanntid. 

Regnskapet gir oversikt på transaksjonsnivå samt sporing på finansielle dimensjoner, prosjekter og avdelinger. 

Full oversikt på konsernets økonomi

Alt-i-en app

Automatisk konsolidering