Lønn og reiseregning

Fastlønn og timelønn

Alt-i-ett-program

I Tripletex har du kjøring av lønn og reiseregning i et og samme program. Enkelt og greit! Alt i et system er fordelaktig og kostnadsbesparende. Med enkle tastetrykk utarbeides lønn, tillegg, overtid, diett, utlegg og reiseregninger.

Skatt, avgifter og a-melding rapporteres effektivt ved hjelp av en toveis Altinn-integrasjon på inn- og tilbakemeldinger.

Mer effektivt blir det ikke!

Start video

Alt i ett system

Lønnsmodulen er integrert med regnskapet

Effektiv timeføring

Ansatte fører effektivt timer i appen påløpende og mottar lønnslippen rett i appen!.

Altinn rapportering

Integrasjon mot Altinn for effektiv innhenting av skattekort, signering av a-meldinger .

Lønnskjøring med fastlønn og timelønn

Både fast og variabel lønn er inkludert i våre tjenester.

Reiseregninger og utlegg

Smart funksjonalitet som beregner kilometer og bomringkostnader. Reiseregninger og utlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen.

Skatt og avgift

Oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift ved hver termin.

Alt-i-en app

Effektiv kjøregodtgjørelse

Effektiviser hverdagen din med oss!

Få et uforpliktende tilbud