Priskalkulator

Hvilken bransje driver dere i?


Næringsdrivende innenfor høyrisikobransjer som:
Bygg/anlegg
Renhold
Restaurant og uteliv
Utleie av arbeidskraft
Dagligvare/kiosk uten tilknytning til franchise
Bilvask/bilpleie/bilverksted
Transport
Fiskeri
Olje/gass
Spill- og lotteritjenester
Kryptovalutaer og vekslingstjenester knyttet til virtuelle valutaer
Andre kontantintensive virksomheter
Foreninger/lag, særlig dersom disse overfører penger til konfliktområder eller organisasjonen har svake kontrollrutiner.
Vi driver i annen bransje
Neste


Lønn - Hvor mange årsverk skal det kjøres lønn på?Reiseregninger og utlegg, per måned

Neste

Velg flere tilvalg som gjelder for dere

Neste

Attestanter og anvisere

Neste

Nettbutikk og/eller kassesystem


Sekretærtjenester


Rapportering
Neste
Totalpris per måned
0,-


Omorganisering, eiendomstransaksjoner, formuesberegning næringseiendom, er ikke inkludert i årsoppgjøret estimatet. Bransjetillegg kan forekomme.